מחקר ופיתוח

ISERD המנהלת הישראלית למחקר ופיתוח האירופי

By | 2016-08-12T12:34:06+00:00 August 12th, 2016|Comments Off on מחקר ופיתוח

About the Author:

Ofri Zacks
Third year Law & Accounting student at the IDC Herzliya. Loves doing yoga and meditation.
Accessibility