תהליך רישום הפטנט

הגשת בקשת רישום הפטנט היא תהליך מורכב שדורש דיוק .מרבי ותכנון נכון