מהן זכויות יוצרים?

זכות יוצרים היא זכות בלעדית שעומדת ליוצר או לבעלים של יצירה המגנה מפני ביצוע פעולות אסורות של אנשים אחרים ביצירה ללא אישורם המפורש. בישראל, זכות היוצרים מוענקת באופן אוטומטי ואינה נדרשת ברישום. תוקפה של הזכות הינו לפרק זמן של –50 עד 70 שנה לאחר מות היוצר (תלוי בסוג היצירה). חוק זכות יוצרים הישראלי [...]

מהו פטנט ?

פטנט הוא אחת מהגנות הקניין הרוחני. מדובר בזכות ראשונים טריטוריאלית וזמנית, שמקבל אדם על אמצאה טכנולוגית, חדשנית, מועילה, שניתנת לשימוש תעשייתי ובעלת "התקדמות המצאתית" כפי שמגדיר החוק, בין אם אמצאה זו כבר יוצרה בפועל או שלא. בתמורה להקניית הגנת הפטנט, חייב הממציא לגלות באופן מלא ופומבי, את אופן הייצור והשימוש בהמצאתו, וכן את [...]

מהן מניות פנטום ?

למרות שמן המטעה, מניות פנטום הן אינן מניות במובן הקלאסי של המונח. בשונה מסוגי מניות אחרים, מניות הפנטום אינן מקנות למי שמחזיק בהן בעלות באחוז מסוים מהחברה או זכויות הצבעה. סוג זה של מניות מיועד לעובדי החברה ומעניק זכאות לקבלת סכום כספי במועד מסוים שנקבע או בהתקיים אירוע בעל חשיבות מיוחדת [...]

מהי "הלוואת בעלים" ?

הלוואת בעלים היא הלוואה הניתנת לחברה על ידי בעלי המניות. הלוואת בעלים תוצג במאזן של החברה כהתחייבות לזמן ארוך. לרוב, הלוואת בעלים מוסדרת בחוזה הלוואת בעלים או בהסכם מייסדים. מטרתה העיקרית היא לאפשר לבעלי המניות להזרים הון לתוך החברה לצורך הרחבת פעילותה העסקית מבלי לפגוע באחזקותיהם של בעלי המניות ולגרום [...]

מהן "מניות בכורה" ?

מניות בכורה הן אחוז בעלות בחברה המעניקות זכויות מיוחדות לבעל המניות. מניות בכורה מעניקים למשקיעים הגנה רחבה יותר ממניות רגילות על נכסי החברה ורווחיה. מניות בכורה מקנות לבעלי המניות את הזכות לקבל דיבידנד לפני בעלי מניות הרגילות. מניות בכורה יכולות להיות צוברות ומשתתפות. מניות בכורה צוברות מעניקות למחזיק בהם את הזכות לקבל דיבידנד [...]

מהי "זכות מצרנות"?

זכות מצרנות, המכונה גם זכות קדימה, היא זכות אותה ניתן למצוא בהסכמים בין בעלי מניות. לדוגמא, בהסכמים לרכישת מניות, הסכמי השקעה והסכמי הקצאת מניות. בעל הזכות זכאי לרכוש מניות בסבבי גיוס הון לפני משקיעים אחרים. הזכות מגנה על משקיע מפני דילול. דוגמא, שני בעלי מניות מחזיקים ב- 50% בהון המניות, כל אחד. במידה [...]

מהו מנגנון "קנה אותי או שאקנה אותך"?

מנגנון "קנה אותי או שאקנה אותך" נקרא גם מנגנון במבי (Buy Me Buy You).המנגנון מאפשר לשותפים שחלוקים בדעתם והגיעו למבוי סתום, להמשיך את הפעילות של העסק על ידי מכירת חלקו של השותף העוזב לשותף הנותר בצורה הבאה: . בעל מניות א' רשאי להציע לבעל מניות ב' לקנות את המניות שלו במחיר [...]

מהי האסיפה הכללית?

אסיפה כללית היא אסיפה של בעלי מניות בחברה שמתקיימת אחת לשנה (אסיפה שנתית) או בנסיבות מיוחדות (אסיפה מיוחדת) בהתאם לחוק החברות. חברה ציבורית נדרשת לקיים אסיפה שנתית בעוד חברה פרטית נדרשת לקיים אסיפות בהתאם להוראות התקנון שלה. לאסיפה הכללית סמכויות בלעדיות המנויות בסעיף 57 לחוק החברות. לדוגמא; קבלת החלטות בדבר שינויים בתקנון, מינוי [...]

מהי "זכות ההצעה הראשונה?"

זכות ההצעה הראשונה הינה התחייבות חוזית בין בעל נכס לבעל זכות, לפיה לאחרון ניתנת זכות ראשונים להציע הצעה לרכישת הנכס. לאחר קבלת ההצעה, בעל הנכס רשאי לפעול באחת משלוש אפשרויות: (1) להסכים להצעה ולמכור את הנכס לבעל הזכות. (2) לשאת ולתת עם בעל הזכות על ההצעה. (3) לסרב להצעה ולהציע את הנכס לצדדים [...]

מהי "זכות סירוב ראשונה"?

זכות סירוב ראשונה היא זכות המקנה קדימות ברכישת נכס, ורק לאחר וויתור על הזכות, בעל הנכס יהא חופשי להציעו למכירה לצדדים שלישיים. אופן יישום זכות זו ועבירותה (למי ניתן להעביר את הזכות בנסיבות שונות) מעוגנים בהסכמה חוזית בין הצדדים. לדוגמא: יוסי ודינה בעלי מניות בחברה א'. לדינה זכות סירוב ראשונה לרכישת [...]

עבור למעלה